TJEDAN OTVORENOG PRISTUPA 2016

Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA) je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje. Slobodan u ovom kontekstu znači trajno slobodan od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta za pristup i korištenje.

Hrvatska Deklaracija o otvorenom pristupu, 2012.

Gospo’n FULIR

Gospodin Fulir kultni je šarmer i zavodnik, umjetnički obrazovan, besprijekorne dikcije i savršenih manira. Institucijski repozitorij IRB-a FULIR cjelovitim tekstovima radova svojih zaposlenika otvoreno “šarmira” i “zavodi” globalnu znanstvenu zajednicu. FULIR omogućuje pohranu i dugoročno očuvanje radova te trenutno nudi otvoreni pristup za više od 2112 radova. Interoperabilan je s raznim sustavima pa, između ostaloga, omogućuje i preuzimanje bibliografskih zapisa iz Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI.

Obaveze pohranjivanja radova

Europska komisija zahtijeva pohranjivanje radova nastalih u sklopu H2020 projekata u digitalne repozitorije i omogućavanje otvorenog pristupa, a slične zahtjeve postavljaju i ostali financijeri znanstvenih istraživanja. Slijedeći europske i svjetske trendove, IRB je kao prva znanstvena ustanova u Hrvatskoj propisao obvezu pohrane cjelovitih tekstova svih radova svojih zaposlenika u institucijski repozitorij IRB-a FULIR.

Autorska prava

Autori prilikom objave svojih radova često prenose dio svojih prava na izdavače. Je li i koja prava autor zadržao, izgleda često nepoznanicom, ali portal SHERPA/RoMEO, će vam dati odgovor o pravima autora za većinu časopisa. Čak i ako nije dopuštena pohrana završne objavljene verzije rada u otvorenom pristupu, gotovo je uvijek dozvoljena pohrana određene verzije rada. Ne nalazite li informaciju na SHERPA/RoMEO javite se u Centar za znanstvene informacije IRB-a gdje ćete dobiti odgovore koje tražite!

Želite li zadržati pravo objavljivanja svog rada na mrežnoj stranici ili u institucijskom repozitoriju ili želite raspačavati kopije rada svojima kolegama i studentima, a izdavač Vas svojim ugovorom u tome ograničava, pokušajte zatražiti dodatak ugovoru i dodajte svoje uvjete kako bi Vaš rad bio vidljiviji što širem krugu čitatelja.

Otvoreni istraživački podaci

"Otvoreni podaci su podaci koji se mogu slobodno koristiti bez ograničenja, ponovno koristiti i podijeliti bilo s kime - uz uvjet imenovanja autora i dijeljenja pod jednakim uvjetima."

Otvoreni pristup podacima u užem smislu logičan je nastavak inicijative za otvorenom znanošću i tek je nedavno dobio na važnosti s razvojem mrežnih tehnologija. Slobodan i neometani pristup, mogućnosti provjere rezultata, sekundarnih analiza, upotreba izvornih podataka u obrazovanju - zahtjevi su koji se sve više nameću od strane znanstvene i akademske zajednice, a kao takvi prepoznati su i od strane financijera znanstvenoistraživačkih projekata. Europska komisija je na tom tragu pokrenula “Open Research Data Pilot” unutar programa Obzor 2020.

Utorak, 25.10.2016.

10:00 - 11:30 KEKS: Kako izraditi "Plan upravljanja istraživačim podacima"

14:00 - 15:30 KEKS: FULIR - zašto i kako koristiti institucijski repozitorij?

Knjižnica, 5. krilo, Računalna učionica

Srijeda, 26.10.2016.

14:00 - 15:30 KEKS: Otvoreni pristup, autorskopravna pitanja i (ne)opravdani strah od komercijalnih izdavača

Knjižnica, 5. krilo, Računalna učionica

Prioritete vezane uz otvoreni pristup znanstvenim informacijama Europska komisija obznanjuje sustavnim ulaganjem u neophodnu infrastrukturu, a najbolji primjer za to je OpenAIRE. Danas se putem OpenAIRE portala može pretraživati više od 17 milijuna različitih radova i istraživačkih podataka dostupnih u otvorenom pristupu u preko 5604 digitalnih repozitorija i OA časopisa diljem EU, među kojima i našim HRČKU, FULIR-u i repozitoriju Medicinskog fakulteta Zagreb.
Europska komisija i OpenAIRE započeli su pilot-projekt vezan uz financiranje objavljivanja publikacija nastalih kao rezultat završenih FP7 projekata (FP7 Post-Grant Open Access Pilot). Refundirat će se troškovi objavljivanja publikacija u otvorenom pristupu. Projekt ima budžet od 4 milijuna €, a trajat će do kraja travnja 2017. ili do iscrpljenja sredstava (više o tome).


Centar za znanstvene informacije IRB-a - http://knjiznica.irb.hr