25
Ruj
2014
2014-09-25 10:00 - 15:00
Sveučiliste u Dubrovniku - Dubrovnik, Croatia
26
Ruj
2014
2014-09-26 10:00 - 15:00
Sveučiliste u Dubrovniku - Dubrovnik, Croatia
29
Ruj
2014
2014-09-29 10:00 - 15:00
Sveučilište u Splitu - Split, Croatia
30
Ruj
2014
2014-09-30 10:00 - 15:00
Sveučilište u Splitu - Split, Croatia
01
Lis
2014
2014-10-01 11:00 - 16:00
Sveučilište u Zadru / DVORANA PDS-a (REKTORAT) - Zadar, Croatia
02
Lis
2014
2014-10-02 11:00 - 16:00
Sveučilište u Zadru / DVORANA PDS-a (REKTORAT) - Zadar, Croatia
22
Lis
2014
2014-10-22 10:00 - 15:00
Institut Ruđer Bošković, Knjižnica 1. krila - Zagreb, Croatia
23
Lis
2014
2014-10-23 10:00 - 15:00
Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni odjeli, Radmile Matejčić 2 - Rijeka, Croatia
24
Lis
2014
2014-10-24 10:00 - 15:00
Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni odjeli, Radmile Matejčić 2 - Rijeka, Croatia
29
Lis
2014
2014-10-29 10:00 - 13:00
Institut Ruđer Bošković, računalna učionica u Knjižnici 5. krila - Zagreb, Croatia